HALLIEN SULKEUTUMISET

20.10.2022

Kouvolan uimareille:

Kouvolan kaupunki teki eilen päätöksen sulkea uimahalleja energiakriisin / säästötoimenpiteiden takia. Kouvolan sanomien julkaistua päätöksestä tiedon, on seuralle tullut paljon kyselyitä siitä, miten seuran toiminta jatkuu.

On selvää, että hallien sulkeminen vaikuttaa merkittävästi seuran toimintaan. Samoja harjoitusaikoja ei voida taata ja ryhmiä joudutaan todennäköisesti yhdistelemään. Seuran hallitus tekee aktiivisesti yhteistyötä kaupungin kanssa saadaksemme mahdollisimman hyvät korvaavat vuorot menetettyjen tilalle. Pyrkimyksenä on saada myös jäsenvuorot toteutettua.

Tulemme tiedottamaan tarkemmin asiasta heti kun saamme lisää tietoa. Ryhmäkohtaiset muutokset tiedotetaan ilmoittautumistiedoissa saatuun sähköpostiosoitteeseen. Seuran nettisivuille ja facebook ryhmään laitetaan myös tietoa sitä mukaa kun sitä saamme.

Tällä hetkellä tilanne on se, että kaupungille on lähetetty tiedot mitä vuoroja ja kuinka paljon rata-aikaa tarvitsemme ja kaupunki tekee päätöksen siitä miten ratavuorot jaetaan saatuaan kaikkien eri seurojen ja ryhmien toiveet.

Toivomme jäsenistöltä malttia ja ymmärrystä. Valitettavasti emme yksinkertaisesti pysty vastaamaan jokaiselle erikseen, miten juuri hänen kohdallaan vuoromuutokset tulevat menemään, vaan tiedottaminen tulee tapahtumaan ryhmittäin tai kaikille yhteisesti.

Kouvolan Uimarit ry

Hallitus