Tiedote koskien Kouvolan Uimarit ry:n vuosikokousta

25.3.2020

Kouvolan Uimarit ry:n jäsenille

Johtuen Suomen hallituksen suosituksista ja määräyksistä korona epidemian hillitsemiseksi, Kouvolan Uimareiden sääntömääräistä vuosikokousta on päätetty siirtää sellaiseen ajankohtaan, kun epidemia on ohitse ja tilanne on normalisoitunut.

Epidemian hillitsemiseksi annettujen määräysten nojalla yli 10 henkilöä käsittävät yleiset kokoukset on kielletty. Vaikkakaan seuran vuosikokous ei ole lain tarkoittama ”yleinen kokous”, vuosikokouksen järjestäminen olisi vastoin määräyksen tarkoitusta ja henkeä. Kokoontumisrajoitukset on määrätty koronavirus tartuntojen rajoittamiseksi ja hidastamiseksi ja sitä kautta ihmisten terveyden suojelemiseksi. Vaikka seuran säännöt edellyttävät vuosikokouksen pitämistä maaliskuun loppuun mennessä, ei vallitsevissa olosuhteissa kokouksen järjestämistä voida pitää järkevänä tai sopivana. Yhdistyslain säännökset ovat toissijaisia verrattaessa tartuntatautilain ja sen perusteella käyttöönotetun valmiuslain säännöksiin.

Seuran vuosikokouksessa käsiteltävät asiat eivät ole luonteeltaan sellaisia, että niiden voitaisiin katsoa missään olosuhteissa vaativan ihmisten terveyden vaarantamista, joka saattaisi siis toteutua, jos kokous järjestettäisiin nyt. Käsiteltävät asiat voivat hyvin odottaa myöhäisempää ajankohtaa. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ei muutu, vaikka aikaa niiden valmistumisesta kuluu. Nykytilanteessa seuran toiminta on hyvin vähäistä. Seuran nykyinen hallitus pitää seuran toiminnan käynnissä ja vastaa toimenpiteistä siihen asti, kunnes vuosikokous voidaan järjestää ja uusi hallitus valita.

Seuran hallitus tiedottaa vuosikokouksen ajankohdasta seuran sääntöjen mukaisesti tilanteen normalisoiduttua.

Kouvolan Uimarit ry:n hallitus.