Ohjeita koskien alkavaa kesäharjoituskautta

29.5.2020

Kouvolan uimareiden jäsenille:

Seuran opetus-, harrastus- ja valmennustoiminta jatkuu 1.6. alkaen kun Urheilupuiston uimahalli aukeaa. Olemme saaneet seuralle vuoroja hallin aukioloajan ulkopuolelta. Halliin käyttöön sisältyy kuitenkin erinäisiä rajoituksia:
1. Uimahallissa saa olla kerrallaan vain 50 henkeä. Tämä luku pitää sisällään myös hallin henkilökunnan.
2. Saunat eivät ole käytössä
3. Kuntosali ei ole käytössä, tämä lähinnä valmennusryhmille huomioitavaksi.
4. Uimahallin välineet eivät ole käytettävissä, eli jokaisen tulee varata mukaan omat laudat ja muut varusteet mitä harjoituksissa tarvitaan.
5. Hygieniaan on kiinnitettävä erityistä huomiota ja turvavälejä on mahdollisuuksien mukaan noudatettava.

Käytännössä henkilömäärän rajoitus tarkoittaa sitä, että KAIKKI RYHMÄT otetaan ohjatusti sisälle halliin. Eli uimarit odottavat oven ulkopuolella kunnes heidät tullaan noutamaan. Halliin ei saa mennä sisälle ilman lupaa, vaikka ovi aukeaisikin jonkun tullessa ulos. Samoin hallista poistuminen tapahtuu ohjatusti tai valmentajan / ohjaajan ohjeiden mukaan. Koska ryhmissä on pyritty hyödyntämään sallittu henkilömäärä mahdollisimman tehokkaasti, ei harjoituksia ole mahdollista mennä seuraamaan. Samasta syystä uimarin tulee osallistua vain oman ryhmän harjoituksiin: siirtymiset ryhmien välillä eivät ole mahdollisia. Ryhmien aikataulut ovat melko tiukat, eli uimarin tulee olla ajoissa paikalla odottamassa halliin pääsyä. Valmentajilla ja ohjaajilla ei ole mahdollisuutta jäädä odottamaan mikäli joku puuttuu tai saapuu paikalle myöhässä.

Hygieniasyistä lainavarusteita ei ole käytettävissä, vaan jokaisen tulee huolehtia tarpeelliset varusteet harjoituksiin ja varusteita ei saa jättää hallille vaan ne tulee säilyttää kotona. Muista hygieniatoimista valmentajat / ohjaajat antavat ohjeet samalla kun ottavat uimarit sisälle halliin.

Kaikille kesäkauden harjoituksiin ilmoittautuneille lähetetään sähköpostia missä kerrotaan uimarin ryhmän harjoitusajat sekä kuka valmentaja tai ohjaaja ryhmää vetää, mihin aikaan halliin pääsee ja kuka ottaa ovella vastaan. Valmennusryhmille pyritään saamaan em. tiedot myös TeamUp -kalenteriin, mutta sähköposti on tällä hetkellä ensisijainen viestikanava.

 

Hallitus